Home Architectuur Webdesign CAD Software

Research: Duurzaamwater.nl

 

  > Onderzoek          

Inleiding
Als onderdeel van moduul D9 aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde, heb ik een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het hergebruiken van regen-, grijs- en zwartwater. Als resultaat van dat onderzoek is een website onstaan die uitleg geeft over de mogelijkheden en de middelen die men hiervoor kan gebruiken. In een vervolg muduul D14 heb ik dat onderzoek voortgezet, alleen heb ik mij in dit onderzoek meer gericht op het overbrengen van de informatie en minder op de inhoudelijkheid daarvan. In dit onderzoek heb ik diverse beslissingen moeten nemen welke hieronder besproken zullen worden. Het resultaat van het onderzoek is deze website geworden.

Probleemstelling
Een student aan de faculteit bouwkunde weet vaak niet welke gevolgen bepaalde ingrepen van het (her)gebruiken van water te weeg brengen, of denkt niet goed aan de gevolgen die bepaalde ingrepen teweeg brengen en worden daarom vaak achteraf toegevoegt. Het ontbreekt hier veelal aan een duidelijke overzichtelijke handleiding die de zaken helder en kort op een rijtje zet.

Vraagstelling
Op welke wijze kan een student aan de factulteit Bouwkunde het (her)gebruiken van water zo intergreren in het ontwerp dat het gebouw en het systeem ťťn geheel gaat vormen en op welke wijze kan deze informatie overgebracht te worden?

Doel
Het doel van dit onderzoek is voor een Bouwkunde student een beter inzicht te creŽren in de mogelijkheden en bijzonderheden aan het hergebruiken van regen-, grijs- en zwartwater middels een handleiding c.q. catalogus. In deze catalogus wordt in het kort de mogelijkheden en de bijzonderheden daarvan belicht, zodat op een eenvoudige manier meer inzicht gecreŽerd kan worden in de verschijningsvormen en toepassingsmogelijkheden van de (her)gebruik van dat water in een bouwproces.